arrow-r arrow-r search

Verdier og rolle

PK Eiendom er tydelig på sin rolle og funksjon i lokalsamfunnet. Å drive eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning handler for oss om å ta del i, og ansvar for viktig samfunnsutvikling. Vi søker ikke prosjekter for kortsiktig gevinst, men satser på langsiktighet som gir merverdi til de rundt oss – og en sunn og bærekraftig forretningsdrift for vårt selskap.

Vi har definert og forankret tre viktige verdier som vi styrer etter daglig;

Nyskapende
Fordi vi tar i bruk nye og innovative metoder for utviklingen av lokalsamfunnene hvor vi jobber. Dette gjelder både byggemetoder, men også i forhold til miljøaspekter og fremtidsrettede energiløsninger.

Solid
Fordi vi skal gjennomføre våre prosjekter med kvalitet og kunnskap.

Trygg
Fordi vi ønsker å ta vare på kundene våre og være en god støttespiller i forhold til kundenes mål og utvikling.

Verdiene våre gjør det mer meningsfylt å gå inn prosjekter, og styre disse gjennom et langsiktig perspektiv.

Samfunnsansvar
Vi i PK Eiendom tar vårt samfunnsansvar på alvor.
Siden vi er en betydelig aktør i våre primærmarkeder, bruker vi både tid og ressurser på å bidra inn mot samfunnsmessige viktige formål. Dette handler for eksempel om humanitære formål eller frivillig arbeid som bidrar til varmere og tryggere lokalsamfunn.

For oss er kombinasjonen business og samfunnsansvar en selvfølge. Dette tosidige fokuset gir også mye tilbake til hele vår organisasjon.