Vårt miljøengasjement

Bærekraft

Vår overordnede policy er at vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet.

Vi har fokus på ytre miljø, bærekraft og klima. Våre fokusområder omhandler arbeidsmiljø, både internt og i leverandørkjeden, redusere energiforbruk og klimautslipp samt at vi skal være en pådriver for mer sirkulær økonomi. Vi søker kontinuerlig for å finne nye løsninger og produkter som hjelper oss i dette arbeidet.

Energioptimalisering av våre bygg

Energioptimalisering er for oss i PK Eiendom en del av hverdagen. Dette gjelder i hele vår organisasjon fra våre driftsteknikere til ledelsen. Det vurderes fortløpende nye tiltak og optimalisering av driften. Vi jobber nå med å kartlegge alle våre eiendommer slik at vi skal oppnå målene satt i konsernets Bærekraftsrapport og gjennom Miljøfyrtårn sertifiseringen. I 2024 vil vi for alle eiendommer hvor PK Gruppen er eier gjennomføre klimagassregnskap. For å kunne rapportere og sammenligne oss med de andre ser vi at det er et stort behov for å samle inn data. PK Eiendom skal være en pådriver for å ta i bruk ny teknologi både for optimalisering av driften samt datafangst.

Fremover skal vi BREEAM In-use sertifisere flere av våre eksisterende bygg.

Miljøfyrtårn sertifisert

PK Eiendom ble i november 2023 miljøfyrtårnsertifisert. Vi har i lengre tid arbeidet med miljø og bærekraft, men dette arbeidet blir nå mer målrettet og systematisert som svarer opp til bærekraftstrategien til PK Gruppen konsernet.

Bidrag til lokalsamfunnet

Vi ser på oss som en viktig samfunnsaktør i lokalsamfunnet, og er opptatt av å engasjere oss og bidra her. Dette gjør vi gjennom å ha fokus på lokale leverandører og samarbeidspartnere samt sponse lokale aktører.

Vi støtter opp i alt fra gratis konsert i Kirken arrangert av Kirkens bymisjon til mindre idrett og kulturarrangementer. Vi har også et godt og givende samarbeid med Fontenehuset på Kongsberg hvor vi bidrar med at folk kommer tilbake i arbeidslivet.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. PK Gruppen konsernet omfattes av denne loven og plikter å utføre aktsomhetsvurdering og redegjøre for disse.

Vi er opptatt å ha en bærekraftig forretningspraksis som ivaretar mennesker, samfunn og miljø. Vi har et ansvar for å respektere menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold både i egen virksomhet og i vår leverandørkjede. Arbeidet med bærekraft er integrert i våre strategier og står sentralt i våre relasjoner med leverandører og samarbeidspartnere.